Rapport/referater

Referat for åbent ledermøde 26.06.23:

Tilstede: Johan, Gudrun, Esther, Preben, Tove, Gitte, Anette, Elli (referent)

Fraværende: Søren, Linda.

 

Indledning ved Johan:

Salme 16,5-11:  

Herre, du min tilmålte del og mit bæger, du sikrer min lod. Målesnorene tildelte mig herlige steder, jeg kan fryde mig over min ejendom. Jeg vil prise Herren, som råder mig, ja, om natten får jeg vejledning i mit indre. Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler, ja, mit legeme skal bo i tryghed. For du vil ikke prisgive mig til dødsriget, din fromme vil du ikke lade se graven. Du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd.

 

Det er trøstens ord, hvor David også takker for Herrens nærvær om natten. Det gælder stadig – det kan være en stille tanke om natten, som bliver hængende. Inspiration fra Gud kommer ofte på denne måde.

Vi får vores tildelte mål –Herren lærer os livets vej og vi får altid det bedste fra Hans hånd, jf. Jer.29,11: ”jeg ved hvilke planer jeg har for jer”

 

 

 1. Program: evaluering og idéer til august – september - oktober 2023
  1. Gudstjenester: Talere:

Program for juli blev lavet.

Program for september og oktober blev ikke lavet, men der var forslag til talere, som Johan arbejder videre med: Johan, Elli, Peter Kjær, en fra Korsør eller Kalundborg, Huen, Jørgen Hyldgaard, Lena Løbner, Tangsted.

Desuden forslag om sangaften, hvor deltagere foreslår en sang / musik og begrunder valget (med et vidnesbyrd).

 1. Tirsdagsmøder i august, september og oktober.
  1. Tekster – vi fortsætter med Johannes evangeliet
  2. Filmaftener
 • Evt. en grillaften i august
 1. Andet:
 • Fælleskirkedag den 17.9.23
 • Udflugt 12.8.23: Johan undersøger med Parnas og Lille Claus – eller evt. frokostkurv fra Støvlet Cathrine eller Tre Konger.

 

 1. Opgavefordeling – er der noget der trænger til at blive ændret?

Fast punkt på dagsordenen. Ingen ændringer er aktuelle.

 

 1. Økonomi

Der blev omdelt:

Oversigt over driftskontoen fra Stenlille, som viser at der den 26.6.23 stod kr.36.879,60 på kontoen.

Johan oplyste, at der i juli skal betales i alt minimum kr.27.000. I august betales for el og varme udover andre faste udgifter. Desuden er der behov for nyt udstyr – mikrofoner.

 1. Nyt fra tjenesteteammøde

Regnskabet for Frikirken Vestsjælland blev fremlagt.

Næste møde er 18.9.23 i Stenlille.

 

 1. Dato for næste møde.

23.10.23

 

 1. Afslutning ved Gudrun

Johs.10,14-15:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene.

 

Hvad er det Gud lægger i ordet at kende?

Et flygtigt kendskab?

I 1.Mos.4,1 bruges ordet om den tætteste nærhed: ”Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid - i tidligere udgave og på andre sprog: `Adam kendte sin hustru Eva og hun blev frugtsommelig... `”

Det er den måde Gud kender os på, og denne nærhed skaber liv.

I frikirkerne bruger man udtrykket: ”at være født på ny”, for der bliver skabt liv, når Gud får liv til at kende os – og vi får nyt liv.