Menu, klik på menu knappen og find ind i siden
Frikirken Vestsjælland - Stenlille
Gå til indhold

Værdier
VærdierKorset
Symbolet på den af Gud givne tro på Jesus Kristus Guds søn som frelseren.
Duen
Symbolet på Guds Ånd - Helligånden -, som er den Ånd der leder til tro, og rækker os troen på Jesus som Guds søn.
Og, at Han ved sin død på korset bragte frelse til alle som vil modtage den, og, at Han derved sonede al synd.
Stenlille Frikirke er en åben og rummelig frikirke. Vi bestræber os på, at den enkelte kan opleve at være velkommen i menighedens fællesskab. Vi er opmærksomme på hinanden, og vores aktiviteter er præget af ægte glæde.
Stenlille Frikirke er en tilbedende, takkende, lovsyngende, og nadverfejrende menighed. Nådegaverne og tjenestegaverne er virksomme i menighedens samlinger. Guds nærvær og kærlighed er mærkbar i kirkens aktiviteter
Stenlille Frikirke er en del af Frikirkenvestsjælland - Frikirkenvestsjælland Stenlille.
Forbønstjenesten indgår i kirkens handlinger.
Stenlille Frikirke forkynder det kristne budskab
på Bibelsk grundlag.

Forkyndelsen er centreret om Jesus Kristus
Menigheden i Stenlille Frikirke, ønsker at fungere efter de retningslinier, som vi finder i Bibelens Nye Testamente, og som klart tilkendegiver hvordan menigheden bør virke i dagligdagen og ved Gudstjenester.
Frikirken Vestsjælland  Stenlille, Hovedgaden 67, 4295 Stenlille
Menu
Tilbage til indhold